Hakkımda


1983 Yılında Mardin’de dünyaya geldi. 2000 yılında Öğrenci Seçme Sınavında Mardin birincisi olarak İstanbul Tıp Fakültesini kazandı. 2007 Yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olup, Tokat’ın Niksar ilçesinde mecburi hizmetini tamamladı. 2009 Yılında Tokat ilinde mesleki faaliyetlerindeki başarılarından dolayı, yılın hekimi seçildi. 2011 Yılında Tıpta Uzmanlık Sınavını başarı ile geçip Ege Üniversitesinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalında asistanlık eğitimi aldı. Asistanlık eğitimi boyunca yataklı çocuk ve ergen psikiyatrisi servisinde ve polikliniğinde çalıştı. 4 Ay madde bağımlılığı servisinde nöbet tuttu ve 3 ay madde bağımlılığı biriminde asistan olarak çalıştı. Asitanlığını 2016 mart ayında başarı ile tamamlayıp, Şanlıurfa’ya mecburi hizmetini yapmak üzere atandı. Mecburi Hizmet sonrasında özel sektörde çalışmaya başladı.

EĞİTİM BİLGİLERİ • Uzmanlık -Ege Üni. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

 • Üniversite - İst. Üniversitesi İstanbul Tıp Fak.


ÇALIŞMALARIM • İnternet Bağımlılığı Tanısı Alan Ergenlerin Sosyal Bilişsel Becerilerinin Değerlendirilmesi

 • Capgras Sendromu: Bir Olgu Sunumu

 • Bir Şehir Efsanesi: Madde Kullanmaya Başlama Yaşı Düşüyor mu?

 • Yapay Bozukluk : Bir Olgu Sunumu

 • Abnormal whitematter integrity and impairment of cognitive abilities in adolescent inhalant abusers

 • Bir Çocuk Ve Ergen Bağımlılık Tedavi Merkezine Başvuran Olguların Yıllara Göre Madde Tercihlerinin Değerlendirilmesi

 • Üniversite Hastanesinin Konsültasyon Liyazon Polikliniğinde Altı Ay içinde Değerlendirilen 459 Hastanın Özellikleri

 • Kafa Travmasına Bağlı Gelişen Organik Duygudurum Bozukluğu

 • Bipolar Bozukluk ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Olgularda Nöropsikolojik Özellikler: Monozigot İkiz Olgu Sunumu

 • Gençlik Ruh Sağlığı Birimi Başvurularının Kriz Yaşantısı Olarak Değerlendirilmesinde Çok Boyutlu Yaklaşım


İŞ DENEYİMİ • 2007 - Tokat Niksar Olukalan Sağlık ocağı (Mecburi Hizmet)

 • 2009 - Tokat Niksar Devlet Hastanesi Acil Servis Doktoru

 • 2010 - Özel Sektörde Acil Servis nöbeti tutma

 • 2011 - İstanbul Bayrampaşa Aile Hekimliği

 • 2011-2016 - Ege Üni. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Asistan Hekimlik

 • 2016 - Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzman Hekimlik

 • 2017 - Özel Sektörde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzman Hekimlik

 • 2018 - İstinye Üniversitesi Medicalpark Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzman Hekimlik